O nás

Společnost NRB — New Rock Bits vyvíjí a vyrábí vrtná valivá dláta pro různé typy vrtných a báňských prací:

  • Výstavba vrtů pro těžbu ropy a plynu;
  • Vrtání průzkumných geologických a parametrických vrtů;
  • Vrtání artézských vrtů pro těžbu pitné a technické vody;
  • Výstavba základů různé složitosti;
  • Výstavba potrubí pro inženýrské konstrukce a vodní přehrady;
  • Vrtání šachtic k provádění střelných prací při provádění operací odkrývky při výstavbě otevřených těžebních výkopů a ražení stavebních tunelů;
  • Výstavba vrtů speciálního určení.

Valivá dláta mají různé typy vybavení kotoučky v souladu s báňskými podmínkami vrtání: vysoce pevné karbidové zoubky nebo ocelové zoubky, pokryté vrstvou odolnou proti opotřebení z kompozitních materiálů. Ložiska dlát zajišťují zadané parametry životnosti dlát podle frekvence otáčení vrtné tyče, zatížení dláta, délky vyvrtávaného intervalu šachty vrtu, a také chemického složení vrtného roztoku nebo parametrů směsi vzduchu při čištění čela vrtu nebo zpevnění stěn šachty vrtu. Systém stabilizace dlát dovoluje jejich použití k vrtání vrtů s libovolnou složitostí profilu šachty.

Technologické linky jsou zkompletovány nejnovějšími vzorky speciálního a specializovaného zařízení od nejvýznamnějších světových výrobců, což nám dovoluje zajistit zadanou úroveň kvality dlát a kapacitu výroby. Organizace a řízení kontroly kvality odpovídá moderním mezinárodním požadavkům a požadavkům Evropské unie. Při výrobě dlát se používají materiály certifikované na shodu požadavků kvality, bezpečnosti a v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojení požadavků a očekávání našich klientů a zákazníků.


Zavoláme Vám

Objednat